o_projekcie_gora_620x310

„Dzieciaki z polsko-czeskiego pogranicza: organizacja wspólnych spotkań i urządzenie Krainy Zabaw”

Biorąc pod uwagę długotrwałą, korzystnie układającą się na różnych płaszczyznach współpracę transgraniczną pomiędzy Gminą Porąbka a Palkovice, przystąpiono do opracowania wspólnego projektu zakładającego nawiązanie współpracy pomiędzy polsko-czeskimi placówkami opieki przedszkolnej z Kobiernic i czeskich Palkovic. Realizacja projektu, przypadająca głównie na pierwsze półrocze 2014 roku, obejmuje cykl wzajemnych spotkań, warsztatów i uroczystości (ogółem 8), w których czynnie uczestniczyć będą nie tylko przedszkolaki, ale również ich rodzice oraz zaproszeni do współpracy przedstawiciele organizacji kulturalnych z obu partnerskich gmin.

W każdym z miesięcy przypadających na okres realizacji niniejszego projektu, zorganizowane zostanie polsko-czeskie spotkanie, którego charakter pośrednio związany będzie z przypadającą w danym okresie kalendarzowym uroczystością lub świętami. W ten sposób zaangażowana grupa docelowa uczestniczyć będzie we wspólnej organizacji jasełek bożonarodzeniowych, zabawy karnawałowej, powitania wiosny, stołu wielkanocnego, majówki i spartakiady przedszkolaków z okazji dnia dziecka.

Spotkania podzielone zostały na część stricte  rekreacyjno-zabawową oraz kulturalno-folklorystyczną. Taki wzajemny udział w szeregu transgranicznych spotkań, poprzez wspólną zabawę i ciekawie prowadzone warsztaty artystyczne,  ma za zadanie w przystępny sposób przybliżyć – głownie najmłodszym uczestnikom  projektu -  podobieństwa i różnice w polsko-czeskiej kulturze, a ponadto pobudzić w nich ciekawość świata, otwarcie na nawiązywanie nowych przyjaźni i poniekąd łamanie barier językowych.

Realizacja niniejszego projektu, zakłada ponadto realizację zadania inwestycyjnego polegającego na utworzeniu tzw. „Krainy Zabaw”- miejsca rekreacyjnego w postaci ogólnodostępnego placu zabaw które w dalszej perspektywie. Inwestor zadba o to, aby na co dzień miejsce to służyć mogło jako ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci z obu stron pogranicza polsko-czeskiego, co stanowi odpowiedź w kierunku zapotrzebowania na ogólnodostępne miejsca rekreacji w Gminach Porąbka i Palkovice.