o_projekcie_gora_620x310

„Děti z česko-polského pohraničí: pořádání společných setkání a zřízení Dětského světa”

Vzhledem k dlouhodobé, prospěšné přeshraniční spolupráci v mnoha rovinách mezi obcí Porąbka a Palkovicemi byla zahájena příprava společného projektu, který předpokládá navázání spolupráce mezi česko-polskými zařízeními předškolní péče z Kobiernic a českých Palkovic. Realizace projektu, která spadá především do prvního pololetí 2014, zahrnuje cyklus společných setkání, workshopů a slavností (celkem 8), kterých se budou aktivně účastnit nejen děti z mateřských škol, ale také jejich rodiče a zástupci kulturních organizací z obou partnerských obcí, přizvaní ke spolupráci.

Každý měsíc během období realizace tohoto projektu bude uspořádáno česko-polské setkání, jehož ráz bude nepřímo souviset se slavností nebo svátky, které připadají na dané kalendářní období. Takto angažovaná cílová skupina se bude účastnit společné přípravy vánočního příběhu o narození Ježíše, karnevalové zábavy, vítání jara, velikonoční tabule, májové veselice a spartakiády předškolních dětí u příležitosti mezinárodního dne dětí. Setkání byla rozdělena na část čistě rekreačně-zábavní a kulturně-folklorní.

Smyslem této vzájemné účasti na celé řadě přeshraničních setkání, formou společné zábavy a zajímavým způsobem vedených uměleckých workshopů je přístupným způsobem přiblížit – hlavně nejmladším účastníkům projektu – podobnosti a rozdíly mezi českou a polskou kulturou. Cílem je také probudit v nich touhu po poznání, otevřenost vůči navazování nových přátelství a v neposlední řadě i překonávání jazykových bariér.

Realizace tohoto projektu předpokládá také provedení investičního úkolu, jehož obsahem je zřízení tzv. „Dětského světa” – rekreačního místa v podobě volně dostupného dětského hřiště. Investor se postará o to, aby místo mohlo běžně sloužit dětem z obou stran česko-polského pohraničí jako volně dostupné dětské hřiště. Je to odpověď na poptávku po volně dostupných rekreačních místech v obcích Porąbka a Palkovice.