Schůze Archive

Náš region – naše vlast

Pod tímto heslem se konala první květnové setkání českých a polských předškoláků. Akce byla rozdělena na dvě části: uměleckou a workshopovou. Umělecký program zahrnoval vystoupení českých a polských Read More

Zahajovací setkání projektu

První setkání v rámci česko-polského projektu: „Děti z česko-polského pohraničí: pořádání společných setkání a zřízení Dětského světa”, jehož se zúčastnily předškolní dětí z Kobiernic a Palkovic, se uskutečnilo Read More