Setkání s předškoláků a pedagogických pracovníků

18.března Public Mateřská škola v Kobiernice v rámci udržitelnosti projektu s názvem: “Děti z česko-polského pohraničí: pořádání společných setkání a zřízení Dětského světa”, byla organizována setkání s předškoláky a pedagogických pracovníků české Palkovič. Během návštěvy se děti partnerských obcí se zúčastnili společných uměleckých aktivit a pohybu.Ten – díky příznivému jarní aury – byly organizovány předškolní vybavení dětských hřišť, který byl zakoupen v rámci tohoto projektu.

Setkání se také zamýšlel vytvořit cestu pro společných přeshraničních projektů, které obě komunity budou moci realizovat ve vztahu k nové finanční perspektivy na přeshraniční projekty.