Dokončení – shrnutí projektu

6. června letošního roku se konala poslední akce z cyklu česko-polských setkání předškoláků, pořádaných v rámci projektu: „Děti z česko-polského pohraničí: pořádání společných setkání a zřízení Dětského světa”. Během závěrečné návštěvy proběhlo shrnutí všech dosavadních aktivit, byla uspořádána spartakiáda českých a polských předškoláků, což bylo spojeno s různými „veselými” sportovními disciplínami a výukou rytmiky a tance. Shrnutí projektu zpříjemnilo vystoupení dětského a mládežnického souboru Włóczykije (Tuláci). Na památku společné a úspěšné realizace projektu byly oběma zástupcům českých a polských Příjemců, předány pamětní poháry.

Konec projektu samozřejmě neznamená ukončení spolupráce. Trvalým prvkem společného podniku je „Dětský svět”, který byl postaven v rámci tohoto projektu – inovativní rekreační místo, které bude tvořit trvalý prvek, který bude v budoucnu spojovat obě partnerské obce z hlediska pořádání dalších společných přeshraničních akcí.