Náš region – naše vlast

Pod tímto heslem se konala první květnové setkání českých a polských předškoláků. Akce byla rozdělena na dvě části: uměleckou a workshopovou. Umělecký program zahrnoval vystoupení českých a polských předškoláků, během kterých se mladí umělci představili v typických regionálních lidových krojích z obou regionů pohraničí. Workshopová část zahrnovala nalepování polských a českých národních vlajek. Jejich účastníci se navíc seznámili s dalšími národními symboly obou států. Setkání bylo ukončeno výukou rytmiky a tance, během které byla účastníkům prezentována nejznámější hudební díla z jednotlivých zemí světa.