Česko-polské představení příběhu o narození Ježíše

Během první návštěvy českých předškoláků v obci Porąbka byl prezentován nesmírně bohatý a zajímavý umělecký program, který připravila mateřská škola v Kobiernicích. Děti vystupovaly v tradičních polských lidových krojích: krakovském, horalském a slezském. Dodatečnou atrakcí představení bylo vystoupení malé vokalistky souboru Włóczykije (Tuláci), která bravurně zazpívala také populární české písničky. Atmosféra byla taková, že v závěru vánočního příběhu čeští a polští předškoláci tančili a zpívali společně na farním pódiu. Protože návštěva byla uspořádána ještě v atmosféře právě minulých vánočních svátků, všichni účastníci setkání měli možnost poslechnout si zajímavou přednášku o českých a polských tradicích souvisejících s jejich oslavou, o podobnostech a rozdílech, které se vyskytují v kultuře obou partnerských obcí.