Zahajovací setkání projektu

První setkání v rámci česko-polského projektu: „Děti z česko-polského pohraničí: pořádání společných setkání a zřízení Dětského světa”, jehož se zúčastnily předškolní dětí z Kobiernic a Palkovic, se uskutečnilo u českého partnera projektu. Šlo o zahajovací setkání. Během něj byla provedena prezentace celého harmonogramu realizace projektu s popisem jednotlivých aktivit. Kromě toho byla projednána úloha partnerů a cílových skupin, které byly specifikovány v rámci tohoto podniku. Na závěr zahajovacího setkání obdrželi všichni účastníci projektu památkové vánoční suvenýry.