Dokončení – shrnutí projektu

6. června letošního roku se konala poslední akce z cyklu česko-polských setkání předškoláků, pořádaných v rámci projektu: „Děti z česko-polského pohraničí: pořádání společných setkání a zřízení Dětského světa”. Více

Náš region – naše vlast

Pod tímto heslem se konala první květnové setkání českých a polských předškoláků. Akce byla rozdělena na dvě části: uměleckou a workshopovou. Umělecký program zahrnoval vystoupení českých a polských Více