Spotkanie z przedszkolakami i kadrą dydaktyczną

18 marca w Przedszkolu Publicznym w Kobiernicach, w ramach trwałości projektu pn.: „Dzieciaki z polsko-czeskiego pogranicza: organizacja wspólnych spotkań i urządzenie Krainy Zabaw”, zorganizowane zostało spotkanie z przedszkolakami i kadrą dydaktyczną z czeskich Palkovic. W trakcie wizyty, dzieci z obu partnerskich gmin wzięły udział we wspólnych zajęciach artystycznych i ruchowych. Te ostatnie – dzięki sprzyjającej wiosennej aurze – zorganizowane zostały na przedszkolnym placu zabaw, którego wyposażenie zakupione zostało w ramach niniejszego projektu.

Spotkanie miało również na celu wypracowanie ścieżki dla wspólnych projektów transgranicznych, jakie obie gminy będą mogły realizować w związku z nową perspektywą finansową dla projektów transgranicznych.