Spotkanie inaugurujące projekt

Pierwsze spotkanie w ramach polsko-czeskiego projektu pn: „Dzieciaki z polsko-czeskiego pogranicza: organizacja wspólnych spotkań i urządzenie Krainy Zabaw”,  w którym udział wzięły przedszkolaki z Kobiernic i Palkovic, zrealizowane zostało u czeskiego partnera projektu. Spotkanie miało charakter inauguracyjny, podczas którego nastąpiła prezentacja całego harmonogramu realizacji projektu, wraz z opisem poszczególnych działań. Ponadto omówiona została rola partnerów i grup docelowych, które zostały wyszczególnione w ramach niniejszego przedsięwzięcia. Pod koniec spotkania inauguracyjnego, wszyscy uczestnicy projektu otrzymali pamiątkowe upominki świąteczne.